Panaszbejelentés - Clear '97 Kft
Küldés folyamatban...

Panaszbejelentés

A CLEAR ’97 Gyorsétterem Kft.  (székhelye: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. 1. em. 12;, cégjegyzékszáma: 18-09-103048; adószáma: 11319481-2-18, a továbbiakban: Társaság) vállalkozás belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a vállalkozás szervezetén belül az adminisztratív háttértámogatást biztosító panaszbejelentéssel foglalkozó terület  (továbbiakban panaszkezelési terület) működteti. A bejelentő ezen panaszkezelési  terület felé – és Folmeg Mónikának címzetten – a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően írásba foglalásra kerül és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (levelezési cím: Clear’97 Kft, Folmeg Mónika részére – 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. 1. em. 12.) vagy elektronikus úton (e-mail cím: panaszbejelentes@clear97.hu).

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  • a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  • b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Create your account

⚠ Az alábbi feladatok mindegyikét kell nálunk végezni, ezért nincs lehetőség pl. csak takarítás vagy pakolás és egyéb konyhai előkészítő, kisegítő feladatokra! ⚠

Feladatok: 

  • ✅ Termékek elkészítése a konyhán (önálló feladat, nem kisegítő)
  • ✅ Vendégek rendeléseinek felvétele és kiszolgálása
  • ✅ Pénztárgép kezelése (pénzkezelés!)
  • ✅ Könnyű fizikai feladatok elvégzése (pl. termékek pakolása)
  • ✅ Étterem tisztán tartása (általános takarítási feladatok)